2023-2024 Student HandbooksClick the links below for this year's student handbook:


 • English

  2023-2024 High School Student and Family Handbook

 

 • Portuguese

  2023-2024 Manual dos Alunos da Escola Secundária de New Bedford

 

 • Spanish

  2023-2024 Manual del Estudiante de la Escuela Secundaria de New Bedford

 

 • Haitian Creole

  2023-2024 NEW BEDFORD HIGH SCHOOL Manyèl pou Elèv ak Fanmi

 

 • Cape Verdean Creole

  2023-2024 Skóla Sikundariu di New Bedford: Manual di Studanti & Familia • Kiche:

  2023-2024 TIJOB’AL RECH AK’ALAB’ NEW BEDFORD Wuj rech Ajtijoxelab’ xuquje jun ja k’olb’al