2022-2023 Student HandbooksClick the links below for this year's student handbook:


 • English

  2022-2023 High School Student and Family Handbook

 

 • Portuguese

  2022-2023 Manual dos Alunos da Escola Secundária de New Bedford

 

 • Spanish

  2022-2023 Manual del Estudiante de la Escuela Secundaria de New Bedford

 

 • Haitian Creole

  2022-2023 NEW BEDFORD HIGH SCHOOL Manyèl pou Elèv ak Fanmi

 

 • Cape Verdean Creole

  2022-2023 Skóla Sikundariu di New Bedford: Manual di Studanti & Familia • Kiche:

  2022-2023 TIJOB’AL RECH AK’ALAB’ NEW BEDFORD Wuj rech Ajtijoxelab’ xuquje jun ja k’olb’al